TRAUMA: VERLICHTING en/of OPHEFFING (F.E.E.T.)
FEET (nieuw beeld H.) kopie 2
F.E.E.T. staat voor Fysio Emotionele Energetische Toepassing.
Deze toepassing werkt rechtstreeks met je onderbewustzijn en gaat terug naar de oorsprong van je energetische blokkades die de oorzaak zijn van je problemen (trauma of zich herhalende moeilijkheden in je leven). Via het stress-antwoord-mechanisme van je autonome zenuwstelsel (de O-test/handmodus of kinesiologie)) wordt er gezocht naar je emotionele trauma’s die verantwoordelijk zijn voor je problemen, zoals bv.:
 • fobieën
 • minderwaardig voelen
 • smetvrees
 • agressie
 • niet kunnen loslaten
 • eetstoornissen
 • angsten
 • moeder- vaderproblemen
 • vaginitis
 • pijn in de hals
 • niet met de wagen durven rijden
 • hypochondrie
 • energetische koorden doorsnijden
 • ongewenste entiteiten verwijderen uit je aura
Zodra de blokkade gevonden is, wordt deze verwijderd met een eenvoudige methode uit de acupressuur, de nulpunt-stimulatie in de oren, in combinatie met een sjamanistische ademtechniek. Via deze werkwijze wordt de onbewuste irrationaliteit doorbroken die je in het dagelijks leven zo vaak parten speelt en krijg je een beter energetisch en emotioneel evenwicht.
Wat vooraf gaat
:
Een gesprek vooraf is nodig. Hieruit kan al blijken waar de gevoeligheden liggen. Het is geenszins de bedoeling om aan psycho-analyse te doen. Wel is het nuttig meer achtergrondinformatie te hebben om zo beter de blokkeringsgebieden te kunnen bepalen. Verder leg ik uit hoe wij gaan werken om je vertrouwd te maken met de techniek. Mocht het om een kind gaan dat nog te jong is om met de O-test te werken, dan zal ik via de begeleidende persoon (moeder, vader) werken. Hierbij houdt het kind fysiek contact met de begeleider door de hand te leggen op het been van de begeleider, waarbij de energie van het kind doorstroomt naar de testpersoon.

Duur van de sessie

Deze werkwijze kan meerdere sessies bevatten. Het resultaat kan onmiddellijk zijn of er dient een bepaalde periode voor het “innerlijk verwerken” in acht genomen te worden. Het is een krachtig werkinstrument waar zeer goede en blijvende resultaten mee bekomen worden.

P.S.
Deze methode is niet bedoeld om medische of openbare gezondheidstoepassingen te vervangen, maar is bedoeld om een toevoeging te zijn, iets dat je zelf kan doen - voor jezelf.PRATEN: EEN GOED GESPREK en UITEN
Luisteren kopie
Een mens kan waarlijk een grote nood hebben aan een goed gesprek, een klankbord nodig hebben om zich te uiten op gelijk welk gebied.
Er is thans zo weinig ruimte om voluit te praten over wat je bezighoudt en iemand te vinden die met een welwillend oor rustig, geduldig en met ware interesse naar je probleem (geheimen) luistert.
En ja, luisteren kan véél zeggen.
Door middel van praten en ontrafelen van wat je bezighoudt, kan je tot inzicht komen.
Door het toetsen en spiegelen van wat je vertelt, kun je steeds dieper doordringen tot de kern van de zaak en op zoek gaan naar de werkelijke diepte van je probleem, om uiteindelijk tot inzicht, doorzicht en overzicht te komen.
Als je door de bomen het bos niet meer ziet, kan het aangewezen zijn om bij een onpartijdige bron, in alle vertrouwen, je verhaal te kunnen vertellen en los te komen van je innerlijke pijnen, wroeging, paniek…
Afhankelijk van de diepte van je probleem, kunnen andere therapieën aansluiten op dit/deze gesprek(ken).
Ik sta je graag met een luisterend oor, raad en daad bij.

P.S.
Deze methode is niet bedoeld om medische of openbare gezondheidstoepassingen te vervangen, maar is bedoeld om een toevoeging te zijn, iets dat je zelf kan doen - voor jezelf.