NIEUWETIJDSBLOESEMS-REMEDIES
Nieuwetijdsremedies kopie
Velen kennen de Bachremedies, die Dr. Bach heeft samengesteld, uitgeprobeerd en uitgebracht heeft onder de naam Bachremedies of bloesemremedies. De werking hiervan is gekend en beproefd. Nog altijd een mooie helper op emotioneel gebied en transformatorisch voor de gemoedsrust. Deze remedies werden bekomen in het begin van de vorige eeuw en waren zeer vernieuwend.
Waarom nieuwe bloesems/remedies?
Met het binnengaan van de jaren 2000 en de grote omwenteling op energetisch vlak in 2012, is de nood ontstaan aan nieuwe remedies, die beter aansluiten bij de nieuwe tijd waarin wij nu beland zijn. Bram Zaalberg (Nederlander) en een aantal gelijkgestelde zielen/mensen reisden sinds de jaren 2000 af naar verscheidene krachtplaatsen op aarde, waar energetische poorten en vortexen open gingen. Door de universele liefde te accepteren en door in verbinding te zijn met de eenheid, in samenwerking met de bron, kon de beschermende mantel van kracht, vreugde, grootsheid en genezende kracht van het universum indalen. Op deze manier ontstonden verscheidene nieuwe remedies.
Hoe?
De aarde trilt nu op een andere frequentie dan de afgelopen eeuwen. De mens dient zijn energetisch veld bij te stellen om mee te kunnen trillen met wat er nu gaande is. Lastig en soms niet meer mogelijk.
Voor wie?
Hoge gevoeligheid maakt dat er geregeld last ontstaat van minder goed te definiëren klachten zoals overspannenheid, moeheid, lusteloosheid, te grote druk, gespannen hoofd, pijn aan het innerlijk hart, concentratiestoornis, geïrriteerdheid, en het gevoel geen controle te hebben over de zaken die de mens overkomen.
Resultaat
Door de groei van bewustzijn wordt de mens gevoeliger en daardoor kwetsbaarder. Vaak is het moeilijk om jezelf volledig tot uitdrukking te brengen. Het energetisch veld ligt compleet overhoop en men is uit balans. De levende energie is een trilling die een bepaalde hoogte heeft en verschillende frequenties bezit. Als deze harmonie niet meer efficiënt werkt, is het voor het fysieke lichaam niet meer mogelijk dit snel weer in balans te brengen.Men zit dan m.a.w. niet goed meer in zijn vel. De nieuwe frequenties van de Nieuwtijds remedies sluiten volledig aan op de nieuwetijds-energie.
Werking
De werking van de nieuwetijds bloesemremedies begint op energetisch gebied door inwerking op het emotionele, het mentale en het spirituele. Zo kan de natuurlijke harmonie weer hersteld worden en de nieuwetijdsmens (-kind) zich oprichten. Door het gebruik van de remedies komt men weer in contact met zijn oorspronkelijke bron van licht.
Nodig?
De jeugdige mensen en kinderen hebben nood aan aansluiting met allen om hen heen. Omdat de brug tussen de generaties en/of de zienswijzen behoorlijk kunnen verschillen, kan de “nieuwe-mens” zijn eigenheid verliezen. Met deze druppels wordt het mogelijk om opnieuw in de eigen kracht te gaan staan en het doel van zijn leven uit te stippelen zoals het bedoeld is van bij zijn geboorte.

KORTE BESCHRIJVING NIEUWETIJDS REMEDIES
Aarde-bescherming
Helpt om te beschermen tegen de fysieke, emotionele, mentale en spirituele aanvallen op de energie van een persoon, vooral het soort aftap dat bestaat uit “lage” aardse energie
Aarde-creatie
Een remedie voor de rust en het vertrouwen om er te zijn, zonder strijd, om in je kracht te staan zonder pijn en om je diepe wortels te geven om je incarnatie op aarde te voltooien
Aarde vortex met witte engel
Laat je opkomen voor jezelf en geeft je de kracht om je oudste problemen op te ruimen. Ze geeft je tijdens een crisis, een psychose, scheiding, conflict of ernstige ziekte, het inzicht dat dit het moment is om in je kracht te gaan staan en/of dat het tijd is om een wezenlijke verandering te maken
Bolderik
Maakt helder en laat je je weg zoeken vanuit je hart, zonder je te laten beperken door de omgeving. Ze helpt met het loslaten van wraakgevoelens en leert je vergeving en liefde. Wanneer je het vertrouwen hebt verloren in het leven, de wereld en de mens, brengt dit je weer bij je zuivere oorsprong
Cel-energie
Brengt je weer in overeenstemming met je oorspronkelijke taak op aarde. Door alle persoonlijke invloeden raken je cellen hun oorspronkelijke structuur kwijt en ontstaat er een verstoring in het bewustzijn. Laat je doen wat bij je past, lost blokkades op en zorgt dat je kunt opladen bij je bron
Divine angel
Geeft inzicht in en helpt met de opruiming van niet opgeloste trauma’s uit vorige levens. Zorgt voor een diepe manifestatie van je ziel, zodat je beter verbonden bent met de spirituele wereld, hogere gidsen, je intuïtie en onvoorwaardelijke liefde
Divine heart
Geeft je vertrouwen en laat je zijn wie je werkelijk bent. Helpt je te luisteren naar je hart, het loslaten van de strijd en geeft een harmonische samenwerking
Divine light
Opent je kruin, vult je aura met licht en geeft bescherming. Maakt helder en wakker en geeft inzicht in de weg die je gaat. Voor het loslaten van spanning en stress. Geeft vrijheid in je handelen en je manifestatie
Divine love
Voor de integratie van hogere kennis. Versterkt de liefde voor jezelf en je omgeving. Zorgt voor acceptatie van je schaduwkant en helpt met het loslaten van het negatieve in jezelf.
Engel- en Lemurische Poort

Gaat naar de oorsprong van wie je bent, voorbij beperkende codes die je vasthouden in de oude structuren. Wanneer je de volgende stap niet kunt maken, opent het de verbinding met de engelenwereld en zorgt ervoor dat je de verbinding kunt maken met de wijsheid en kennis van Lemurië

Engelpoort
Kunnen creëren vanuit vrijheid, los van de beperkende patronen die je manifestatie tegenhouden. Geeft bescherming als je werkt met zielen die in de donkerte zijn gevangen en als je snel geblokkeerd wordt door het collectieve onbewuste
Kindervortex
Zowel voor kinderen als volwassenen. voor het opruimen van alle trauma, pijn en verdriet uit de kindertijd. Laat je zijn wie je bent, voorbij alle beperkingen. Opent je hart voor de liefde. Geeft zowel het kind als het innerlijke kind de rust om te zijn, door de verbinding met het universele licht.

P.S.
Deze methode is niet bedoeld om medische of openbare gezondheidstoepassingen te vervangen, maar is bedoeld om een toevoeging te zijn, iets dat je zelf kan doen - voor jezelf.


BACHBLOESEMS-REMEDIES
Bachremedies-H kopie 2
Als je uit balans bent, en je bent overweldigd door emoties, helpen Bach bloesems je snel opnieuw een gevoel van welbehagen terug te vinden. Het is een prachtig middel dat rechtstreeks op je emotionele gemoedstoestand reageert.
Het helpt kinderen rustiger te worden, hun angsten te overwinnen, weer bij zichzelf te komen.
Volwassenen kunnen de situaties opnieuw het hoofd bieden, de chaos ordenen en met de stroom meegaan.
Met Bachbloesems worden deze negatieve toestanden omgevormd in een positieve instelling en wordt de blokkade naar beter-worden weggenomen. Bachbloesems kunnen met elke willekeurige andere helingswijze gecombineerd worden. Zij verstoren de effecten van de andere werkwijzen niet.

Wat zijn Bachbloesems/remedies

De BachBloesem Remedies zijn het onderdeel van een in het begin van de 19e eeuw ontwikkelde geneeswijze, door de Engelse arts, bacterioloog, homeopaat en mysticus Dr. Edward Bach (1886-1836). Hij zocht naar antwoorden op zijn vele vragen rond ziekten en gezondheid. Maar hij concludeerde al snel dat de bacteriologie deze antwoorden niet kon geven omdat deze zich alleen op de fysieke aspecten van de patiënt richt. Na een zwerftocht door de natuur en onderzoek van bomen, bloemen, e.d. legde hij uiteindelijk het verband tussen bepaalde bloemen en emotionele toestanden van de mens. Dr. Bach ging ervan uit dat vele ziekten een emotionele achtergrond kennen en dat geen duurzame genezing mogelijk is zonder deze dieper liggende oorzaak weg te nemen. Deze methode heeft een sterk preventief karakter, omdat een stabiel emotioneel leven de beste garantie is om ziekten te voorkomen. Het is een zachte remedie die mensen helpt af te rekenen met emotionele aandoeningen en een wankel evenwicht te herstellen.
Door te kijken naar de eigenschappen van bloemen, kunnen mensen meer inzicht verwerven in de persoonlijke problemen waarmee ze te kampen hebben. Zoals Dr. Bach zegt:

  • ziekte is slechts een geesteshouding die vaste vorm heeft aangenomen
  • behandel de mens en niet zijn ziekte
  • gezondheid is afhankelijk van de harmonieuze verbondenheid met onze ziel
P.S.
Deze methode is niet bedoeld om medische of openbare gezondheidstoepassingen te vervangen, maar is bedoeld om een toevoeging te zijn, iets dat je zelf kan doen - voor jezelf.